Affiche spaghettifeest 2016 003-page-001

 

Schoolvisie.

 

De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogische Project van het GO!

 

Specifiek betekent dit dat:

-      elk kind voor ons uniek is

-      we aandacht schenken aan zijn totale harmonische ontwikkeling

-      we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

 

Wij streven ernaar dat:

-      op het einde van de derde kleuterklas elke kleuter tenminste de

       ontwikkelingsdoelstellingen bereikt

-      op het einde van het zesde leerjaar elke leerling tenminste de minimumdoelstellingen bereikt (=cognitieve

       doelstelling)

 

Naast het cognitieve aspect heeft onze school ook oog voor het socio-emotionele welbevinden van elk kind.

Bij het verwerven van kennis proberen we zoveel mogelijk uit te gaan van situaties uit de leefwereld van het kind.

 

Via onze pijlers streven wij naar kindvriendelijkheid, kwaliteit en een kansrijke leeromgeving.

 

De drie pijlers van onze school zijn:

-      Wij zijn een GROENE school met veel ruimte, een klein dierenparadijs, …

-      Wij zijn een SPORTIEVE school met sportlessen, zwemlesjes, een voetbalveld, een  volleybalveld, gezonde dranken,..

-      Wij zijn een ZORGZAME school met aandacht voor alle leerlingen.

 

In de kleuterschool werken we ontwikkelingsgericht, we hanteren een doorgedreven differentiatie in de klas, geven specifieke hulp en overleggen multidisciplinair met ouders, externe hulpverleners, CLB,…

 

Zoals in elke school van het GO! zijn de leerlingen bij ons VIPS!

Dit is kwalitatief onderwijs voor klein en groot om zo vlot door te stromen naar het secundair onderwijs.

 

 

 

Ons schoolteam.

 

1. Sabine Arras Directie a.i.
2. Sandra Verstraelen Secretaresse
3. Jolien Ceulemans Leerkracht peuterklasje
4. Ellen Dierckx Leerkracht K1
5. Vanessa Grijp / Laura Meulemans Leerkracht K2
6. Gerda Geuens / Laura Meulemans Leerkracht K3
7. Kim De Knaep Leerkracht L1
8. Nicky Naets Leerkracht L2a
9. Nancy Schellens Leerkracht L2b
10. Katleen Van Genechten Leerkracht L3a
11. Petra Bastaens Leerkracht L3b
12. Myriam Doms Leerkracht L4
13. Ann Van Peborgh Leerkracht L5
13. Veerle Leemans Leerkracht L6
14. Patricia Certiaens Leerkracht RKG
15. Christel Leysen Leerkracht RKG
16. Katia Hendrickx Leerkracht NCZ

17. 

Zorgleekracht 

18. Eva Corten Turnleerkracht
19. Cris Marinus Kinderverzorgster
20. Nadine Pauwels Onderhoudspersoneel
21. Tania Van Kelst Onderhoudspersoneel
22. Viki Cnaeps Onderhoudspersoneel
23. Wendy Van Hensbergen Onderhoudspersoneel
24. Maxim McNeill ICT-medewerker
25. Gert Van Bunderen ICT-medewerker

 

 

More Articles...

  1. Ons beleid