Schoolvisie.

 

De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogische Project van het GO!

 

Specifiek betekent dit dat:

-      elk kind voor ons uniek is

-      we aandacht schenken aan zijn totale harmonische ontwikkeling

-      we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

 

Wij streven ernaar dat:

-      op het einde van de derde kleuterklas elke kleuter tenminste de

       ontwikkelingsdoelstellingen bereikt

-      op het einde van het zesde leerjaar elke leerling tenminste de minimumdoelstellingen bereikt (=cognitieve

       doelstelling)

 

Naast het cognitieve aspect heeft onze school ook oog voor het socio-emotionele welbevinden van elk kind.

Bij het verwerven van kennis proberen we zoveel mogelijk uit te gaan van situaties uit de leefwereld van het kind.

 

Via onze pijlers streven wij naar kindvriendelijkheid, kwaliteit en een kansrijke leeromgeving.

 

De drie pijlers van onze school zijn:

-      Wij zijn een GROENE school met veel ruimte, een klein dierenparadijs, …

-      Wij zijn een SPORTIEVE school met sportlessen, zwemlesjes, een voetbalveld, een  volleybalveld, gezonde dranken,..

-      Wij zijn een ZORGZAME school met aandacht voor alle leerlingen.

 

In de kleuterschool werken we ontwikkelingsgericht, we hanteren een doorgedreven differentiatie in de klas, geven specifieke hulp en overleggen multidisciplinair met ouders, externe hulpverleners, CLB,…

 

Zoals in elke school van het GO! zijn de leerlingen bij ons VIPS!

Dit is kwalitatief onderwijs voor klein en groot om zo vlot door te stromen naar het secundair onderwijs.

 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.