Onze school biedt de leerlingen maximale groei- en leerkansen.

 

Kinderen die, om het even welke reden, extra ondersteuning nodig hebben, worden begeleid door de zorgjuf, zowel individueel als in groep.

 

De zorgcoördinator zoekt samen met de leerkrachten en met externen (logopedisten, CLB, ...) naar oplossingen om kinderen optimaal te laten ontplooien.

 

De coördinator is na de klastitularis het aanspreekpunt voor ouders en externe begeleiders.