Onze leerlingenraad.

 

Na een hevige verkiezingsstrijd verkozen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 6 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met juf Veerle en juf Myriam. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld,... Dit alles zodat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.