Inschrijvingen.

 

Tijdens het schooljaar:

tijdens de openingsuren van de school (8u40 tot 15u20 of op woensdag tot 12u15); graag

      voorafgaandelijk eerst even telefonisch contact opnemen zodat u weet dat de directeur

      aanwezig is

buiten de schooluren op afspraak
tijdens de door de school ingerichte openklasdagen of tijdens het schoolfeest (zie

      activiteitenkalender voor data)


Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan het klasje wat voor uw kind van toepassing is.

 

Tijdens de zomervakantie:

van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli tussen 10 en 12 uur; ’s namiddags op afspraak
van donderdag 16 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus; alle werkdagen tussen 10 en 12 uur; ’s namiddags op afspraak
postbulletszaterdag: op afspraak

 

Let op! De school is gesloten van maandag, 9 juli t.e.m. woensdag, 15 augustus.

 

Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar geldt een aparte regeling.
Deze kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, maar mogen pas op school aanwezig zijn op de volgende instapdata:

 

de eerste schooldag na de zomervakantie
postbulletsde eerste schooldag na de herfstvakantie
postbulletsde eerste schooldag na de kerstvakantie
postbulletsde eerste schooldag van februari
postbulletsde eerste schooldag na de krokusvakantie
postbulletsde eerste schooldag na de paasvakantie

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer.
Deze kinderen mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.