Onze visie

Op onze school staan 5 waarden centraal:

  • SAMEN
  • OPEN
  • GROEIEN
  • WARMTE
  • GROEN

Wat verstaan wij hieronder?

SAMEN

Onder het begrip ‘samen’ verstaan wij als school de samenwerking stimuleren, vergroten en optimaliseren tussen kleuters en leerlingen onderling, leerkrachten en onze kinderen, leerkrachten en ouders en als team waardoor we onze schoolwerking transparant, coöperatief en sterk maken.

OPEN

Open communicatie neemt op onze school een centraal punt in. Hieronder verstaan we: op een open, eerlijke en constructieve manier communiceren met het oog op ontwikkeling en bijsturing van onze schoolvisie en (samen)werking.

 GROEIEN

We zetten voor elk  kind en teamlid sterk in op  groeien in zijn/haar talenten.

 WARMTE

We hanteren een warme, begripsvolle aanpak bij de begeleiding van onze kinderen zodat zij in een veilige en warme omgeving kunnen (op)groeien tot kritische individuen.

 GROEN

We willen de groene omgeving van de school optimaal benutten en in de verf zetten i.f.v. het zelfontdekkend leren van onze kleuters en leerlingen.

Daarnaast stimuleren wij het milieubewust leven van iedereen op onze school.