Onze visie

We willen dat onze kinderen zorgzaam omgaan met zichzelf, de andere en de ruime omgeving en streven ernaar hen nieuwe ideeën, vaardigheden en inzichten bij te brengen waarbij ze hun eigen leren in handen mogen nemen om zo hun plek te vinden in onze samenleving.

Wij vetrekken hierbij vanuit de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogische Project van het GO!

Specifiek betekent dit dat voor onze school dat:

  • elk kind voor ons UNIEK is. Dit verwezenlijken we via een persoonlijke en kindergerichte aanpak.
  • we SAMEN LEREN om de SOCIALE vaardigheden te stimuleren.
  • we SAMEN LEVEN om zo in te zetten op het WELBEVINDEN.

Wij streven naar:

  • een WARM onthaal met oog voor de emotionele ontwikkeling.
  • een aanpak waar kinderen ZELFONTDEKKEND hun vaardigheden en kennis mogen ontwikkelen.
  • BETEKENISVOLLE opdrachten om zo kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die nodig zijn in onze huidige maatschappij.

Om deze streefdoelen te bereiken vertrekken we steeds vanuit de leefwereld van het kind en bieden dit aan in een ruime maar vooral GROENE schoolomgeving.